MENU

Maklumat Dan Hebahan

Pembaharuan / Pengeluaran Lesen 2020

Adalah dimaklumkan bahawa pembaharuan lesen perniagaan MDCH adalah sehingga 28 Februari 2020 (jumaat). Sila pastikan papan iklan premis dipamerkan tulisan jawi dan dibuktikan melalui gambar di kaunter bahagian pelesenan semasa pembaharuan lesen dilaksanakan. Kegagalan pematuhan arahan ini akan mengakibatkan lesen tidak diperbaharui dan tindakan kompaun akan dikenakan atas kegagalan lewat memperbaharui lesen dan notis MDCH

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 19 Julai 2024 - 3:14pm