MENU
 • Bil

  Nama Undang-Undang Kecil

  No. Warta

  Tarikh Warta

  1.

  Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) Kerajaan Tempatan (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1983

  Phg. P.U. 23.

  15/03/1984

  2.

  Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1983

  Phg. P.U. 13.

  01/02/1984

  3.

  Undang-Undang Kecil bayaran pelan dan permit (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1983

  Phg. P.U. 19.

  19/01/1984

  4.

  Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred perniagaan dan Perindustrian

  (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1984

  Phg. P.U. 28.

  29/03/1984

  5.

  Undang-Undang Kecil Taman

  (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1986

  Phg. P.U. 4.

  16/01/1986

  6.

  Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut

  (Majlis Daerah Cameron Highlands)1987

  Phg. P.U. 9.

  01/01/1987

  7.

  Undang-Undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-tempat Makan

  (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1986.

  Phg. P.U. 3.

  01/01/1987

  8.

  Undang-Undang Kecil Iklan

  (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1988

  Phg. P.U. 10.

  07/07/1988

  9.

  Undang-Undang Kecil Penjaja

  (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1989

  Phg. P.U. 2.

  13/04/1989

  10.

  Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya

  (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1990

  Phg. P.U. 4.

  27/09/1990

  11.

  Undang-Undang Kecil Stor Kayu dan Kerja Kayu (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1999

  Phg. P.U. 9.

  01/04/1999

  12.

  Kaedah-kaedah Hiburan (Majlis Daerah Cameron Highlands) 1996

  Phg. P.U. 34.

  26/12/1996

  13.

  Kaedah- Kaedah Pegawai Majlis Daerah Cameron Highlands (Kelakuan dan Tatatertib) 2002

  Phg. P.U. 14.

  06/03/2002

  14.

  Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing

  (Majlis Daerah Cameron Highlands) 2007

  Phg. P.U. 23.

  11/10/2007

  15.

  Undang-Undang Kecil Kerja Tanah

  (Majlis Daerah Cameron Highlands) 2008

  Phg. P.U. 7.

  24/04/2008

  16.

  Undang-Undang Kecil Vandalisme

  (Majlis Daerah Cameron Highlands) 2010

  Phg. P.U. 18.

  22/07/2010

  17.

  Undang- Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Cameron Highlands) (Pindaan) 2011

  Phg. P.U. 26.

  08/12/2011

  18.

  Undang- Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah Cameron Highlands) (Pindaan) 2011

  Phg. P.U. 26.

  08/12/2011

  19.

   

   

  20.

  Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta (Majlis Daerah Cameron Highlands) 2016

   

   Undang-Undang Kecil (Pengkompaunan Kesalahan-Kesalahan) Jalan, Parit Dan Bangunan ( Majlis Daerah Cameron Highlands) 2020

  Phg. P.U. 17

   

   

  Phg. P.U. 3

  14/04/2016

   

   

  19/02/2021