MENU

Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. MDCameronHighlands telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat :-

Klik Portal Rasmi Open Data Kerajaan Malaysia untuk lihat keseluruhan data terbuka di http://www.data.gov.my/

Koleksi Data Terbuka MD Cameron Highlands :

1. Taburan CCTV Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Di Malaysia Sehingga 31 Disember 2015

2. Statistik Perlantikan Pengerusi Setiausaha dan Ahli Jawatankuasa Jawatankuasa Perwakilan Penduduk

3. Dataset Ini Menunjukkan Bilangan Lesen Permit Perniagaan Kecil Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan PBT Dari Januari Sehingga Disember 2014

4. Maklumat Masjid Negeri Pahang

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 9 Mei 2024 - 12:43pm