MENU

Pada ketika ini, Pentadbiran MDCH mengandungi enam (6) Jabatan, tiga (3) unit dan 13 Bahagian. Selain itu, terdapat Tiga (3) Unit Petempatan sementara oleh KPKT yang mempunyai perancangan dan strukturnya yang tersendiri. Jabatan-jabatan itu adalah :-

 1. Jabatan Khidmat Pengurusan;

  1. Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia

  2. Unit Logistik

 2. Jabatan Perbendaharaan;

 3. Jabatan Penilaian & Pengurusan harta

  1. Bahagian Penilaian

  2. Bahagian Sewaan

 4. Jabatan Perancangan 

 5. Jabatan Landskap
 6. Jabatan Kejuruteraan & Kemudahan Awam;
 7. Jabatan Kesihatan Awam & Perkhidmatan Perbandaran
  1. Bahagian Kesihatan Awam

  2. Bahagian Kawal Selia

  3. Bahagian Pelesenan

 8. Unit Undang-Undang;

 9. Unit Perhubungan Awam & Pembangunan Masyarakat

 10. Unit Audit Dalam;

 11. Unit Teknologi Maklumat

 12. Unit OSC (Penempatan Sementara Oleh KPKT);

 13. Unit COB (Penempatan Sementara Oleh KPKT).

 14. Unit Tempat Letak Kereta

 15. Bahagian Kawalan Bangunan Dan Warisan

 16. Unit Penguatkuasa

Kemaskini Terakhir: Selasa, 20 Februari 2024 - 11:47am