MENU

Makluman Dan Hebahan

Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Pahang (DOSM Pahang) sedang mempromosikan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 (MyCensus2020) yang akan dilaksanakan bermula pada 7 Julai 2020. Banci yang dilaksanakan sekali dalam tempoh sepuluh (10) tahun ini bertujuan untuk mengumpul maklumat perangkaan yang menyeluruh berkaitan penduduk dan perumahan negara yang menjadi input perancangan dan pembangunan negara.

https://www.mycensus.gov.my/?fbclid=IwAR0dHhr0pGNrEYom3BNLZkpWMDLk8x2DZG2nY9mV37dKxWQiFYT25Q18N3w

 

BANCI PENDUDUK DAN PERUMAHAN MALAYSIA 2020 (MyCensus2020)