MENU
Title
Jabatan Kejuruteraan Dan Kawalan Bangunan MDCH Membuat Kerja-Kerja Penyelenggaraan Lampu Jalan di Kawasan Taman Golden Hills . [Edit]
Aduan Yang Diterima Berkaitan Kerosakan Lampu Jalan Heritage Yang Tidak Menyala,Jabatan Kejuruteraan Dan Kawalan Bangunan Majlis Daerah Cameron Highlands Melakukan Kerja-Kerja Pembaikan Dan Telah Selesai . [Edit]
Aduan Yang Diterima Berkaitan Kerosakan Lampu Jalan Heritage Yang Tidak Menyala,Jabatan Kejuruteraan Dan Kawalan Bangunan Majlis Daerah Cameron Highlands Melakukan Kerja-Kerja Pembaikan Dan Telah Selesai . [Edit]
ANUGERAH KECEMERLANGAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) HRMIS TAHUN 2019 [Edit]
PROGRAM GAYA HIDUP SIHAT DAKIAN GUNUNG JASAR TAHUN 2020 MELIBATKAN 42 ORANG WARGA KERJA MDCH TERMASUK YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH CAMERON HIGHLANDS [Edit]
PROGRAM GAYA HIDUP SIHAT DAKIAN GUNUNG JASAR TAHUN 2020 MELIBATKAN 42 ORANG WARGA KERJA MDCH TERMASUK YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH CAMERON HIGHLANDS [Edit]
PENGAUDITAN STAR RATING BERSAMA SWCORP BAGI FASILITI PELUPUSAN SISA PEPEJAL TERBAIK 2020 [Edit]
PENGAUDITAN STAR RATING BERSAMA SWCORP BAGI FASILITI PELUPUSAN SISA PEPEJAL TERBAIK 2020 [Edit]
PENGAUDITAN STAR RATING BERSAMA SWCORP BAGI FASILITI PELUPUSAN SISA PEPEJAL TERBAIK 2020 [Edit]
Kerja menaiktaraf landskap lembut dan landskap kejur oleh Jabatan Landskap Majlis Daerah Cameron Highlands di Jalan Kuda, Tanah Rata. [Edit]
Last Updated: Friday, 25 September 2020 - 9:19am