MENU

Cadangan Pembangunan Tanah Milik Majlis Daerah Cameron Highlands Secara Usahasama

Keterangan :-
Mukim : Ulu Telom , Cameron Highlands 
Tempat : Jalan Blue Valley - Simpang Pulai 
No.Hakmilik : L.M.S No. A UT/ BV / 0-4
Keluasan : 0.2023 Hektar

Tarikh Tutup Tawaran Adalah Pada Atau Sebelum 28 April 2019 Jam 12.00 Tengahari

Sebarang Pertanyaan Boleh Berhubung Terus DI Talian 054911455 Atau 054912097 (Jabatan Pentadbiran)

ulu_telom-1.jpg

 

ulu_telom-2.jpg

Last Updated: Thursday, 29 September 2022 - 10:49am