MENU

Kepada semua pembekal-pembekal perkhidmatan dan peralatan ICT Daerah Cameron Highlands adalah dijemput untuk mendaftarkan Syarikat tuan bagi memenuhi syarat kelayakan sebagai pembekal MDCH. Pendaftaran boleh dibuat di Jabatan Perbendaharaan MDCH. Hanya syarikat yang berdaftar sahaja akan dipertimbangkan perkhidmatannya di Majlis Daerah Cameron Highlands. Sekian terima kasih.

Last Updated: Monday, 26 September 2022 - 4:34pm