MENU
Bilangan Transaksi Dalam Talian Majlis Daerah Cameron Highlands Bagi Tempoh Julai 2020 Hingga Disember 2020
BULAN JUMLAH MENGIKUT JENIS TRANSAKSI DALAM TALIAN
JOMPAY 
PBTPay JUMLAH
Julai 173 0 173
Ogos 199 0 199
September 189 0 189
Oktober 165 0 165
November 117 0 117
Disember 250 0 250

 

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 3 Disember 2021 - 4:04pm