MENU

Untuk makluman

Majlis Daerah Cameron Highlands Akan Melaksanakan Operasi Sitaan / Pecah Masuk Keatas Premis Yang Mempunyai Tunggakan Cukai Mulai 1 Julai 2019 - 3 Julai 2019.

Mohon Pemilik Pegangan Ambil Perhatian Dan Membuat Bayaran Tunggakan Sebelum Tarikh Operasi Dijalankan Untuk Mengelakkan Pegangan Anda Di Sita, Terima Kasih .

Last Updated: Monday, 26 September 2022 - 4:34pm