MENU

Garis Panduan Sepanjang Tempoh Berkabung Bagi Menghormati Kemangkatan KeBawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billiah Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-Mu'adzam Shah.

Diharapkan kepada semua Rakyat Negeri Pahang dapat mematuhi aturan berikut sepanjang tempoh berkabung.

61241671_2314679642081450_1608711641740869632_n.jpg

Last Updated: Monday, 26 September 2022 - 4:34pm